DALŠÍ INFORMACE

S přibývajícím věkem dochází ke ztrátě elasticity kůže, což se výrazně projevuje poklesem horních víček. Vznikající kožní nadbytky se stávají nejen vadou estetickou, ale i funkční. Ta se projevuje ztíženým pohybem víček, výraznou únavou očí, slzením a nezřídka kdy zhoršeným viděním. Nemalou roli zde hraje také genetická dispozice. V případě neestetických změn dolních víček dochází k povolování vazivových pouzder tukových tělísek, způsobující časem jejích výhřez do podkoží a vznikají tak nápadné váčky, které mají tendencí se zvětšovat.

V obou případech je řešením plastická operace, která je z estetického i zdravotního hlediska velmi efektivní. Asi hodinový, nebolestivý zákrok pod vedením zkušeného očního mikrochirurga prim. MUDr. Karla Havlíčka, MBA nevyžaduje hospitalizaci pacienta a provádí se v lokální anestézii. Další výhodou je rychlá rekonvalescence bez nutnosti dlouhodobé absence pracovně-společenských aktivit.

V zájmu pacienta i v zájmu našem je pozitivní výsledek a oboustranná spokojenost při minimalizaci rizika. Pokud se pacient rozhodne pro blefaroplastiku je nutné, aby se řídil jeho pokyny. Chirurg se vždy snaží pacientovi maximálně vyhovět. Pokud jsou nároky pacienta nereálné a nerozumné, jestliže není možné je z medicínského hlediska splnit, může chirurg operaci odmítnout. Má na to z odborného, morálního i etického hlediska právo.

PŘED ZÁKROKEM/ PO ZÁKROKU