LÉČBA

Léčba ložisek ohně laserem je dnes pokládána za tzv. metodu volby. To znamená, že žádný jiný typ zákroku nepřináší srovnatelné léčebné efekty. Před vlastní léčbou je třeba pacienta důkladně vyšetřit a informovat o průběhu terapie. Podle výsledku zkušebního testu (ošetření malého ložiska postižené partie) zahajujeme vlastní léčbu.

PRŮBĚH OŠETŘENÍ

Při ošetření používáme ke znecitlivění lokální anestetický krém EMLA. Zákrok je prováděn výhradně dermatologem a většinou se jedná o mnohočetnou sérii zákroků s časovým odstupem minimálně 1 měsíc.