"Oheň" neavus flammeus

„Oheň“ neavus flammeus

Tato cévní vada se projevuje jako plošná červená nebo vínová skvrna, kterou vytvářejí cévy. Jedná se o vrozenou patologii s názvem „oheň“. Pokud se neléčí, cévy mají tendenci se časem ještě více rozšiřovat a vystupovat na povrch kůže, tedy ještě své projevy zdůrazňovat. Objevit se může na různých částech těla, velmi často na obličeji.

Cena výkonu

Cena výkonu záleží na rozsahu a intenzitě cévní změny. Přesná cena vám bude sdělena lékařem.

Léčba

Léčba ložisek ohně laserem je dnes pokládána za tzv. metodu volby. To znamená, že žádný jiný typ zákroku nepřináší srovnatelné léčebné efekty. Před vlastní léčbou je třeba pacienta důkladně vyšetřit a informovat o průběhu terapie. Podle výsledku zkušebního testu (ošetření malého ložiska postižené partie) zahajujeme vlastní léčbu.

Průběh ošetření

Při ošetření používáme ke znecitlivění lokální anestetický krém EMLA. Zákrok je prováděn výhradně dermatologem a většinou se jedná o mnohočetnou sérii zákroků s časovým odstupem minimálně 1 měsíc.